top of page

01. Családi jog

Magyar családi jog alkalmazása...

Vajon lehet-e peren kívül megállapodni a korábbi Kedvessel? Ha egymást kölcsönösen tisztelve alá tudunk írni egy Mindenkinek jó megállapodást külföldön, akkor a kölcsönös együttműködés jegyében könnyebbé tehetjük a közös gyermekeink jövőjét. Legmegfelelőbb a különélés tervét kezdeni azzal a kérdéssel, hogy milyen állampolgár is a gyermek, és hol képzeljük el a közös gyermek felnevelését. Tapasztalataink szerint talán ez a legfontosabb a megbeszéléskor: a HOL megtervezése. Azok a párok, akik tervezik a Magyarországra visszaköltözést a válás vagy élettársi kapcsolat megszüntetése után, javasoljuk a magyar jogi szaktanácsadás bevonását a Felek tárgyalásaiba megelőzve ezzel a magyar jogszabályok szerinti kötelező rendelkezések hiányosságait. Az angol eljárás ugyanis nem feltétlen egyezik a magyar követelményekkel, ami viszont súlyos kiadást jelenthet: mint szerződésmódosítás Magyarországon. A közös gyermekek érdekében igyekezni kell a gyermekek jövőjét a lehető legpontosabban megtervezni - különös figyelmet fordítva az ország megnevezésében, ahol a gyermek végül felnő majd.

 

Ugyan megszüntetheti egy angol bíróság a magyar házasságot, de felmerül a kérdés, van -e további teendő a UK területén lefolytatott válással Magyarországon? Természetesen van teendő egy UK bíróság által felbontott magyar házassággal - az anyakönyvi eljárást nem oldja meg az angol döntés, csak a magyar döntést, vagyis az ítéletet helyettesíti, de nem az anyakönyvi, hatósági eljárást. A magyar hatóságokat nem fogja értesíteni az angol döntéshozó szerv, ez a Felek feladata, kötelezettsége is: i.e. minthogy a magyar házasság levelet is be kell szolgáltatni.

Ilyen és még számos olyan kérdés van, amely esetekben a lezajlott brit hatósági eljárás magyarországi eljárást is vonz maga után, holott Ügyfeleink meggyőződése volt, hogy a UK-ben meghozott ítélet automatikusan alkalmazást nyer Magyarországon. Nem így van. Hivatkozni lehet a brit döntésre, a rá releváns hatósági eljárásokban, amelyeket le kell folytatni a válás ténye bejegyzése okán. (Megjegyezni kívánjuk, hogy természetesen hiteles fordítás birtokában lehet bármilyen UK-ben keletkezett jogot vagy kötelezettséget érvényesíteni.)

Súlyos és lelkileg megterhelő kérdések, hogyan és miként lehet békésen, arányosan, valamint mindenkinek megfelelően rendezni a jelenben a jövőt, elfogadni a visszafordíthatatlant, és új utakat találni a család más alapokon nyugvó "egyben tartására", de legalábbis egy közös országban maradásra.

 

Gyermek felügyeleti jog és gyermekelhelyezés és gyerektartás, házassági vagyonjog, vagy éppen egy öröklés, akár ingatlannyilvántartáson kívüli szerzés... Az élet számos területen követel olyan döntést a Szülőktől, amellyel a gyermekeik életének alapköveit teszik le.

Szakértelemmel közreműködünk magyar családokat érintő szerződések előkészítésében, megszerkesztésében, hiteles és hivatalos ügyintézés előkészítésében.

További információ
és ajánlat kérés

 

bottom of page